Bildiri Gönderimi

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildiri son gönderim tarihi: 01/02/2020

 • Bildirilerin kongre web sitesi digitalnursing.com adresinde yer alan online form ile gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri sunum şekli poster veya sözlü sunum şeklinde olabilir. Sorumlu yazar bildirisini sunma biçimini sözlü/poster olarak belirtmelidir.
 • Bildiriler aynı alanda ülke içindeki diğer toplantılarda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Fakat, uluslararası alanda sunulmuş veya yayınlanmış olabilir.
 • Bir katılımcının birden fazla bildiride ismi olabilmekle birlikte yalnızca iki sözlü bildirinin sunumunu yapabilir.
 • Bildiriyi sunacak kişi yazar sıralamasında kaçıncı sırada olursa olsun, altı çizili olmalıdır.

Bildiri Gönderim Formu

Örnek bildiri şablonunu indirmek için tıklayın.

1. Ulusal Dijital Hemşirelik Kongresi kayıtlarımız kapanmıştır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıl tekrar görüşmek üzere!

Bildiri Özeti Formatı

 • Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve içeriği yansıtmalıdır.
 • Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir.  Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır (giriş/amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır. Tüm yazarların adresleri isim(ler) altındaki bölgede belirtilmelidir. 
 • Bildiri özetleri en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.  
 • Anahtar sözcük sayısı en fazla 5 olmalıdır. 
 • Bildirilere iki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.
 • Bildiri özet formatı aşağıdaki Bildiri Özeti Örnek Şablonunda verilmiştir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Tüm bildiriler yazarların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi Kongre Bilimsel Kurulunun değerlendirmesine göre yapılacaktır. Yazarlar bildirilerini sisteme yükledikleri sırada sunum şeklini sözlü veya poster bildiri olarak tercih edebilirler. Ancak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirme sonucuna göre sunum şekli (isteğe bağlı poster bildiriler hariç) değişebilir. Bildirinin değerlendirme sonucu, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Ayrıca kabul edilen bildiriler web sayfasında da duyurulacaktır.
 • Kongreye gönderilen bildirilerin tümü değerlendirmeye alınacaktır. Ancak kabul edilen bildirinin kongrede sunulması ve kongre bildiri kitapçığında yayınlanabilmesi için yazarlardan en az birinin 1 Şubat 2020 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir. 
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sözlü Bildiri Sunumu Kuralları

 • Sözlü bildiriler bilimsel programda belirtilen saatlerde ilgili salonlarda sunulacaktır.
 • Her bildiri için ayrılan süre 25 dakika olup bunun 20 dakikası sunum süresi; kalan 5 dakikalık süre tartışma için ayrılmıştır.
 • Sunumlarınız Microsoft Power Point programında hazırlanmalıdır.
 • Sözlü bildiri sunumları, sunum zamanından en az bir saat önce ilgili salondaki bilgisayara yüklenmelidir.

Yazım Kuralları

 1. Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 2. Bildiri “Microsoft Word” Dosya (*.doc) sürümünde, sayfa düzeni A4 sayfa formatında üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm; soldan 2,5 cm ve sağdan 2,5 cm boşluk bırakılarak iki yana yaslı Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. 
 3. Bildiri başlığı sayfaya ortalanmış büyük harflerle ve 12 punto (kalın) ve tek satır aralığında, ikinci derece başlıklar (Giriş/Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Sözcükler) sola dayalı 11 punto (kalın) yazı fontunda, yalnızca sözcük baş harfleri büyük olarak yazılmalı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti konularak yazıya devam edilmelidir.
 4. Yazar adı ve soyadı, unvan belirtilmeden ana başlığın altına 12 nk aralık bıraktıktan sonra ilk harfleri büyük olacak şekilde 10 punto (kalın) yazı fontunda sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak araştırmacının adının altı çizilmelidir. Yazarın bağlı olduğu üniversite/kurum ve iletişim bilgileri Times New Roman 10 punto italik yazı fontu ile tek satır aralığı olmalıdır. 
 5. Özet metin yazı karakteri 11 punto, tek aralık olarak yazılmalıdır.
 6. Tablo/grafik açıklamaları, tablo ya da grafiğin altında numaralandırılarak 8 punto (kalın) şeklinde yazılmalıdır.
 7. Özet içinde kısaltma kullanılması durumunda, ilk kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.

Poster Bildiri Kuralları

 • Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 • Görselin konusu daha çok tablolar, grafikler ve şekillerle özetlenmelidir.
 • Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve ortalı olarak yazılmalıdır.
 • Yazar/yazarların ad ve soyadları başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi ile soy isimlerin tamamı büyük harflerle, 36 punto ile yazılmalıdır.
 • Yazarların kurum ve e-posta bilgileri poster sonuna dipnot formatında, 18 punto, tek satır aralığı biçiminde yazılmalıdır.
 • Poster metni, tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır. Zemin rengi yazıların okunmasına engel teşkil etmemelidir.
 • Özet bildiri metininde olduğu gibi poster bildiri giriş/amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Kaynakça, eğer arzu edilirse, en fazla 6 referans olacak şekilde özet metninin altına yazılabilir (Times New Roman 10 punto italik yazı fontu şeklinde).