Kurullar

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI

REKTÖR
Erdal Karaöz

MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI
Muharrem Usta

KONGRE BAŞKANI

Engin Ulukaya

Bilimsel Kurul

Neriman Akyolcu
Ülkü Baykal
Hülya Bilgin
Aklime Sarıkaya
Şeyda Özcan
Sennur Kula Şahin
Refika Genç
Tuğba Yeşilyurt
Zeynep Özaslan
Emel Gümüş
Zehra Aydın
Nuray Çakmak
Şerif Köksal
Nihal Ünlütürk
Nur Elçin Boyacıoğlu
Cemile Savcı

Düzenleme Kurulu

Engin Ulukaya
Emel Gümüş
Zehra Aydın
Refika Genç
Nuray Çakmak
Şerif Köksal
Tuğba Yeşilyurt
Eda Özlem Ünal
Yaşar Barbak
Burcu Kutluluk

Bilimsel Sekreterya

Tuğba Yeşilyurt
Emel Gümüş