Kongre Konu Başlıkları

  • İlaç yönetimde dijitalleşme (Pixses sitemleri vd. saha uygulama örnekleri)
  • Mobil uygulamalar (Diyabet- Beslenme vd. takip programları)
  • Maliyet yansımaları – Mali Boyut
  • Dijitalleşmenin avantaj ve dezavantajları
  • Eğitimde dijitalleşmenin önemi (Hemşirelik Eğitim Süreci)
  • Dijitalleşmenin psikolojik Yönü
  • İnsan Kaynağı ve kaynak kullanımına dijitalleşmenin etkisi
  • Hasta gözüyle dijitalleşme